Algemene Voorwaarden

1. Cursus

De groepscursussen worden gevolgd in een groep van minimaal drie aanmeldingen. Bij minder aanmeldingen wordt gezocht naar een alternatief.


2. Inschrijving

De inschrijving gebeurt rechtstreeks bij de cursusleidster via telefoon of mail. Bij voldoende aanmeldingen wordt een groep samengesteld.

Inschrijving geeft geen garantie op het volgen van de cursus.


3. Aansprakelijkheid

De cursusleidster is niet aansprakelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt tijdens de cursus of door het volgen van de cursus.


4. Medische conditie van de cursist

De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus Voorbereid Bevallen mogelijk is. De cursusleidster is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. Deelname is voor eigen risico.


5. Betaling

Het cursusgeld dient twee weken voor aanvang van de cursus te zijn overgemaakt op het rekeningnummer zoals vermeld in de brief.


6. Annulering door de cursist

Bij onvoorziene situaties kan er telefonisch geannuleerd worden.

Annuleren kan kosteloos binnen een week na het ontvangen van de brief.

Daarna wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.

Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Wordt de baby geboren voordat de cursus heeft plaatsgevonden, dan wordt, in ruil voor een geboortekaartje, het volledige bedrag teruggestort!

Wanneer het verschuldigde bedrag niet tijdig wordt voldaan, zal eenmalig een herinnering gezonden worden. Hierna zal, indien noodzakelijk, een incassobureau ingezet worden om te vorderen. Eventuele kosten hiervan zijn voor de cursist.


7. Annulering door Voorbereid Bevallen

De cursusleidster behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij overmacht. Het eventueel betaalde cursusgeld zal worden geretourneerd.

De cursusleidster zal zich inspannen een andere oplossing voor de cursist te vinden.


8. Vertrouwelijkheid

De cursusleidster zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.